Τι προβλέπει η κοινοτική οδηγία

0

Η Κοινοτική Οδηγία για τον ενεργειακό έλεγχο των κτιρίων προβλέπει τα εξής: * Ολες οι νέες οικοδομές θα πρέπει να υποβάλουν ειδική μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για να λειτουργήσουν. * Οι υπάρχουσες οικοδομές πρέπει να συμμορφωθούν σε μια τριετία, με εξαίρεση τις οικοδομές πάνω από 1.000 τετραγωνικά, που πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα …..