Το άσυλο: πώς και γιατί παραβιάζεται

0

Του ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ* Η ουσιαστική και η πραγματική (δηλαδή η έμπρακτη) παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου έχει συντελεστεί προ πολλού. Αυτό που μεθοδεύεται σήμερα είναι η συμβολική παραβίασή του, ώστε να συνειδητοποιηθεί από την κοινωνία η πλήρης παραίτηση της αστικής πολιτείας από την εγγύηση των λεγομένων δημόσιων αγαθών, για να συμπληρωθεί δηλαδή το πέρασμα της παιδείας στη «δικαιοδοσία» της αγοράς …..