Το δικαστήριο θα αξιολογεί αν ο υπαίτιος οδηγός ήταν υπό την επίδραση ουσιών

0

«E» 30/7 Τα δικαστήρια που επιδικάζουν αποζημιώσεις για θάνατο ή τραυματισμό σε τροχαίο είναι ελεύθερα να αξιολογήσουν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για να συμπεράνουν αν ο υπαίτιος οδηγός ήταν μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών …..