Το Ευρωδικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η Ολυμπιακή

0

ΑΠΕ Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2007 To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου δεν απεδέχθη το αίτημα της Ολυμπιακής για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής …..