«Το γεύμα αποτελεί μισθό σε είδος»

0

Το πλήρες γεύμα που χορηγούν οι εργοδότες στους εργαζομένους αποτελεί «μισθό καταβαλλόμενο σε είδος, που χορηγήθηκε αντί άλλης μισθολογικής αύξησης». Επομένως, δεν μπορούν να διακόψουν την παροχή του στους εργαζομένους, διαφορετικά υποχρεούνται να καταβάλουν το αντίτιμό του σε ευρώ…