Το Ειρηνοδικείο Καβάλας «πάγωσε» την αποπληρωμή χρέους 32.000 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας δικαίωσε δανειολήπτη, μέλος της Ένωσης Καταναλωτών της πόλης, με την οποία «παγώνει» η αποπληρωμή ποσού ύψους 32.000 ευρώ που έπρεπε να καταβάλει προς διάφορες τράπεζες.

Με την ίδια απόφαση το Ειρηνοδικείο εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια και μοναδική κατοικία του δανειολήπτη.

Η απόφαση είναι προσωρινή, καθώς ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση μηδενικής καταβολής το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επανεξετάζει ανά εξάμηνο τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου καταναλωτή.

Ο δα