Το Μνημόνιο υποτάσσει τη Δικαιοσύνη στην Οικονομία

0

Μέτρα βελτίωσης του δικαστικού συστήματος της χώρας και επιτάχυνσης των εκκρεμών διοικητικών κυρίως δικών επιβάλλει στην κυβέρνηση η τρόικα. Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων τόσο στη διαδικασία της εκδίκασης υποθέσεων και έκδοσης δικαστικών αποφάσεων όσο και στη διοίκηση όλων των δικαστηρίων της χώρας.Στόχος των αλλαγών είναι, όπως αναφέρει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, «η σωστή και δίκαιη λειτουργία της οικονομίας».