Το πόρισμα της Αρχής Απορρήτου Επικοινωνιών

0

Το κείμενο του πορίσματος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, που εστάλη στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Aρχή Διασφάλισης του Aπορρήτου των Eπικοινωνιών (AΔAE) με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, σημειώνονται τα ακόλουθα: 1. Tο παρείσακτο λογισμικό χαρακτηρίζεται γενικού σκοπού, αφού περιείχε μέρη σχετιζόμενα με λειτουργίες που δεν χρησιμοποιούνται από τη Vodafone …..