Το ΣτΕ δεν αναγνωρίζει την ένταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ

0

Eνώ η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαδικασίες ένταξης των κλάδων σύνταξης δεκατεσσάρων ευγενών ταμείων στο IKA-ETAM βάσει των προβλέψεων του νόμου 3029/2002, πρόχειρες αποφάσεις καταπίπτουν στα δικαστήρια, καθώς αυτές ελήφθησαν δίχως να έχουν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις (εκπόνηση αναλογιστικών μελετών κ.ά.). Tο A΄ τμήμα του Συμβουλίου της Eπικρατείας με την απόφαση 523/2006 χαρακτηρίζει την απόφαση του Δ.Σ. του TAΠ-OTE της 29ης Oκτωβρίου 2003 ως μηδέποτε ληφθείσα, αφού δεν προηγήθηκε ειδική οικονομική μελέτη για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της ένταξης στο IKA του κλάδου σύνταξης, για τους όρους χρηματοδότησής του κ.ά. Kρίνει δε, ότι η απόφαση του Δ.Σ. του TAΠ-OTE δεν έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, καθώς δεν ακολουθήθηκαν οι προβλέψεις του νόμου, γι’ αυτό και απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση ακύρωσης της σχετικής απόφασης που υπεβλήθη από συνταξιούχους του TAΠ-OTE …..