Το ΣτΕ για τα αναπηρικά αυτοκίνητα

0

Τελωνειακή παράβαση και όχι λαθρεμπορία αποτελεί η οδήγηση αυτοκινήτου αναπήρου από τρίτο πρόσωπο, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, ωστόσο, παρέπεμψε το θέμα προς οριστική κρίση στην ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου …..