Το ΣτΕ κλείνει λατομείο

0

Κλείνει το λατομείο αδρανών υλικών στη θέση Λάμπρικα στο Κορωπί για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι παράνομα η πολιτεία παρέτεινε με αλλεπάλληλες αποφάσεις της τη λειτουργία του λατομείου, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη σταματήσει από το 1998 καθώς βρίσκεται εντός δασικής έκτασης και εντός της ζώνης προστασίας του Υμηττού.