Το υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται ήδη για εκλογές τον Ιούνιο

0

Τη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών τον Ιούνιο προοιωνίζει έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εστάλη σε όλους τους δήμους της χώρας και με το οποίο ζητεί η αναθεώρηση των δημοτολογίων και άρα των εκλογικών καταλόγων να επισπευστεί κατά μια εβδομάδα και να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18 Μαΐου.