Τουλάχιστον εντυπωσιακή, αν κρίνουμε από τη φωτογραφία, είναι η εμπορική έκθεση του Αννόβερου, που θα έχει ανοιχτές τις πύλες της έως αύριο, Παρασκευή.

0

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν φέτος 5.175 εκθέτες από 66 χώρες. Εως τις 26 Μαΐου η συζήτηση για τα εμπορικά σήματα Παρατείνεται ώς τις 26 Mαΐου η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου περί εμπορικών σημάτων έπειτα από αίτημα πολλών ενδιαφερομένων, όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Aνάπτυξης κ. Iω. Παπαθανασίου. Tο προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιεί τον ισχύοντα νόμο περί σημάτων (ν. 2239/94), προκειμένου να εναρμονίσει το σύστημα καταχώρισης εθνικών σημάτων με εκείνο που ισχύει στις έννομες τάξεις των περισσότερων κρατών-μελών της Ε.Ε., λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, καθώς και τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και του Εκτελεστικού Κανονισμού αυτού για τη διεθνή καταχώριση σημάτων …..