Τρία νομοσχέδια κατά της διαφθοράς

0

Στο μικροσκοπιο ειδικοί λογαριασμοί, δαπάνες υπουργείων, φορέων που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Ε. και κληροδοτήματα Σε ασφυκτικό κλοιό ελέγχου μπαίνουν οι ειδικοί λογαριασμοί, φορείς που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τα υπουργεία. Στόχος είναι να περιοριστούν οι σπατάλες και να ενισχυθούν τα έσοδα από διαφυγόντα κέρδη από περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες του Δημοσίου που σήμερα βρίσκονται σε «γκρίζα» ζώνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τη διεκδίκησή τους. Μπροστά στο πρόβλημα της υστέρησης των εσόδων, η κυβέρνηση προχωρεί σε τρία νομοσχέδια με τα οποία θεσμοθετεί Σώμα Δημοσιονομικών Ελεγκτών με βασικό τους αντικείμενο τον έλεγχο στη διαχείριση όλων των φορέων του προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτόν μπαίνουν στο μικροσκόπιο Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή, υπουργεία, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, ειδικοί λογαριασμοί, ΝΠΙΔ, φορείς που δανειοδοτούνται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ΔΕΚΟ, κληροδοτήματα και φορείς που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και διεθνείς οργανισμούς. Ακόμα προβλέπεται ότι σε κάθε πράξη ή παράλειψη που επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των παραπάνω φορέων, θα πρέπει να διαπιστωθεί η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους …..