Τροπολογία τις θέσεις συμβούλων για το υπουργείο Δικαιοσύνης

0

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής…