Τροπολογίες για ΟΤΕ και ΑΤΕ

0

08 Δεκεμβρίου 2006 (update) Με νόμο περνάει η κυβέρνηση τις αλλαγές στους κανονισμούς του προσωπικού του ΟΤΕ. Η τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας, υιοθετεί τον κανονισμό προσωπικού της Cosmote, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, κάτω από το 33,3%. Με φόντο την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του Οργανισμού, τα στελέχη του ΟΤΕ θα προσλαμβάνονται πλέον με όρους της ιδιωτικής αγοράς. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ευελιξία σε θέματα προσλήψεων διευθυντικών και όχι μόνο θέσεων, να μπορούν να μετακινούνται υπάλληλοι μεταξύ των υπηρεσιών του Οργανισμού και να ενισχυθεί ο θεσμός των κινήτρων απόδοσης …..