Τροποποιήσεις σε φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς, ζητά από Ελλάδα η Κομισιόν

0

Η πρώτη διάταξη, για την οποία η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα την τροποποίησή της, αφορά τη φοροαπαλλαγή που χορηγεί η ελληνική νομοθεσία στην κληρονομιά ακινήτου. Η απαλλαγή χορηγείται μόνο σε υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν έχουν πρώτη κατοικία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διάταξη εισάγει διακρίσεις σε βάρος υπηκόων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίοι διαμένουν εκτός Ελλάδας και ότι συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, που