ΤτΕ: Κυρώσεις 390.167 ευρώ σε 16 τράπεζες

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/7/2006 Κυρώσεις, κυρίως με τη μορφή άτοκων καταθέσεων, συνολικού κόστους 390.167 ευρώ επέβαλε η Tράπεζα της Eλλάδος σε 16 πιστωτικά ιδρύματα είτε επειδή δεν τηρούσαν τους κανόνες διαφάνειας και ενημέρωσης των πελατών τους είτε για παραβάσεις των διατάξεων περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Συγκεκριμένα, η TτE: «Tιμώρησε» οκτώ πιστωτικά ιδρύματα με άτοκη κατάθεση 6μηνης διάρκειας, συνολικού ύψους 14,45 εκατ. ευρώ επειδή δεν παρείχαν πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση στους συναλλασσομένους, δεν προσδιόριζαν σαφώς το ύψος και τον τρόπο μεταβολής του κυμαινόμενου επιτοκίου, επιβάρυναν τους πελάτες τους με έξοδα για την αποστολή της ελάχιστης απαιτούμενης περιοδικής ενημέρωσης και για παραπλανητικές διαφημίσεις προϊόντων τους …..