Βαρέα-ανθυγιεινά σχέδια για γυναίκες

0

«E» 20/2 Στον «αέρα» είναι το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης των γυναικών, με αποτέλεσμα πάνω από 500.000 ασφαλισμένες να απειλούνται με αύξηση των ορίων ηλικίας από 5 έως και 10 χρόνια. Μετά την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και τα κυβερνητικά σχέδια για αλλαγές στο Ασφαλιστικό, νέα δεδομένα δημιουργεί η γνωμοδότηση του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας (από το ελεγκτικό συνέδριο) …..