Βαριές κατηγορίες από την ΑΔΑΕ στη Vodafone – Παραβίαση του απορρήτου, έλλειψη ασφάλειας δικτύου, παρεμπόδιση ερευνητικού έργου

0

Βαρύ «κατηγορητήριο» για οκτώ παραπτώματα απηύθυνε τελικά η ΑΔΑΕ σε βάρος της Vodafone για τις υποκλοπές που έγιναν από το δίκτυό της σε «επιλεγμένους» συνδρομητές της από το καλοκαίρι του 2004 μέχρι τον Μάρτιο του 2005. Οι διοικητικές ποινές που θα της επιβληθούν μεταφράζονται σωρευτικά σε πρόστιμο άνω των 12 εκατ. ευρώ που θα καταλογισθεί μετά τις 30 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία η Vodafone έχει κληθεί σε ακρόαση από την ΑΔΑΕ …..