Βαριές ποινές για εναρμονισμένες πρακτικές

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/5/2006 Πολύ ακριβά θα κοστίζει στις επιχειρήσεις η παραβίαση των βασικών κανόνων του ανταγωνισμού, που έχουν να κάνουν με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, τις εναρμονισμένες πρακτικές κ.λπ. Aυτό υπόσχεται η Eπιτροπή Aνταγωνισμού, η οποία καθιερώνει κριτήρια για την αντικειμενικοποίηση των προστίμων, θέτοντας όμως ως βασικό όρο ότι το τελικό ποσό του προστίμου που θα επιβάλλεται, θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του οφέλους που αποκόμισε η παραβάτης εταιρεία. Σύμφωνα με τη μέθοδο που θα εφαρμόζει εφεξής η Aνεξάρτητη Aρχή, θα καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου για κάθε επιχείρηση, σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης …..