Βαρύς πέλεκυς για σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία

0

Eνισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών στους χώρους της εργασίας με σχέδιο νόμου, επικεντρωμένο στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Eπίσης, ισχυροποιούνται οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων που συναντούν εργαζόμενες μητέρες, ενώ στην έννοια της «ίσης αμοιβής» συμπεριλαμβάνονται πλέον και τα πάσης φύσεως επιδόματα που παρέχονται από τον εργοδότη …..