Βουλή: Παρατηρήσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας για τη συνταγματικότητα διατάξεων του νέου Μνημονίου

0

Παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς τη συνταγματικότητα διατάξεων του νέου Μνημονίου, για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της άρσης της μονιμότητας διατυπώνει στην έκθεση του το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής.

Συλλογικές συμβάσεις

Για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, το Επιστημονικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι με το άρθρο 22 του Συντάγματος έχει καθιερωθεί ο θεσμός της συλλογικής αυτονομίας, δηλαδή η νομική ικανότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών να