Υπάρχει και λύση ευαισθησίας στο Ασφαλιστικό

0

Οταν τα έξοδά σου είναι περισσότερα από τα έσοδα, η απλή λογική κάθε νοικοκύρη προτείνει δύο λύσεις: α) μείωση των εξόδων και β) αύξηση των εσόδων με μεγαλύτερη προσπάθεια…