Υπέρ της άρσης των περιορισμών στη λειτουργία καζίνων επί πλοίων σημαίας διεθνών πλόων η Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

Με ομόφωνη απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού τάχθηκε υπέρ της άρσης των περιορισμών οι οποίοι αφορούν στη διατήρηση του καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία καζίνων επί πλοίων σημαίας διεθνών πλόων, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.