Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης όλες οι συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ

0

Η καθιέρωση των ταμειακών μηχανών σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, η συγκρότηση περιουσιολογίου για όλα τα περιουσιακά στοιχεία πλην των καταθέσεων και η υιοθέτηση κινήτρων φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών…