Υποχρεωτική αναδάσωση στα λατομεία

0

Υποχρεωτικά πρέπει να αναδασώνονται δασικές εκτάσεις στις οποίες λειτουργούσαν λατομεία, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Σύμφωνα με απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η χορήγηση αδειών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα τους, αλλά μόνο προσωρινή δυνατότητα επέμβασης για την άσκηση της συγκεκριμένης λατομικής δραστηριότητας. Μετά την παύση της λειτουργίας του λατομείου, το Σύνταγμα αλλά και η νομοθεσία για την εκμετάλλευση των λατομείων επιβάλλουν την αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων …..