Υποχρεωτική η δήλωση ποσού άνω των 10.000 ευρώ για όσους περνούν τα σύνορα της Ε.Ε.

0

Κ. Καλλεργης Ποσά ύψους μέχρι και δέκα χιλιάδων ευρώ θα μπορούν να φέρουν από σήμερα χωρίς να τα δηλώνουν όσοι ταξιδεύουν από την Ευρωπαϊκή Ενωση προς τρίτες χώρες και, αντίστροφα, όσοι εισέρχονται από τρίτες χώρες στην Ενωση, με την είσοδο σε ισχύ κανονισμού που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το 2002 στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας …..