Υποχρεωτική η καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ

0

Το Πρωτοδικείο Πειραια έκρινε ότι το δικαιούνται όλοι οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αναδρομική ισχύ 5ετίας Του Νικου Μπαρδουνια «Πονοκέφαλο» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να προκαλεί η απόφαση 263/2007 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του επιδόματος των 176 ευρώ σε περισσότερους από 400 χιλιάδες υπαλλήλους με τρία νέα, σημαντικά, δεδομένα: Πρώτον, προβλέπεται ότι τα αναδρομικά θα αφορούν μια 5ετία και όχι 2ετία, όπως ίσχυσε έως σήμερα. Δεύτερον, τα χρήματα θα καταβάλλονται με επιτόκιο 10%, και όχι με το προνομιακό επιτόκιο του 6% που ίσχυε για το Δημόσιο και, τρίτον, διευρύνεται ο αριθμός των εργαζομένων που δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ και σε αυτούς των ΟΤΑ, των Σωμάτων Ασφαλείας, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στα νοσοκομεία κ.α. …..