Υποκλοπές – Προς νέο πρόστιμο για Vodafone

0

Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ Υποκλοπών συνέχεια με δεύτερο διοικητικό πρόστιμο που διαφαίνεται ότι θα καταλογιστεί σε βάρος της Vodafone από τη Ρυθμιστική Αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤ&Τ), η οποία και χορηγεί τις άδειες στις εταιρείες του κλάδου. Αύριο έχει κληθεί σε ακρόαση από την ολομέλεια της ΕΕΤ&Τ η Vodafone, πέντε μήνες μετά την κοινοποίηση σε αυτήν του πορίσματος για τις υποκλοπές από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και έξι μήνες από την επιβολή του προστίμου των 76 εκατ. ευρώ σε βάρος της εταιρείας …..