«Υποκλοπή» συνδρομητών

0

Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών συνεχίζει να κατατρέχει τη Vodafone καθώς χάνει πελάτες που μεταφέρονται προς την ΤΙΜ Hellas και την CosmOTE, διατηρώντας τον αριθμό τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου 12μηνου για τη φορητότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός των συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας που αλλάζουν μηνιαίως εταιρεία διατηρώντας τον ίδιο αριθμό ξεπερνά πλέον τους 22.000 αλλά παραμένει πολύ χαμηλός σε σχέση με τον ευρωπαiκό μέσο όρο …..