Υπόλογοι για τα λύματα 24 πόλεων

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει αύριο, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου, Σταύρου Δήμα, την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράλειψη επαρκούς επεξεργασίας των λυμάτων που προέρχονται από 24 πόλεις με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων. Η Ελλάδα κατηγορείται για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας περί επεξεργασίας των υγρών λυμάτων. Τα αστικά λύματα, τα οποία διοχετεύουν υπερβολικές ποσότητες ευτροφιστών, και ειδικότερα φωσφορούχων και αζωτούχων, σε ποταμούς και θάλασσες, ευνοούν την υπερβολική ανάπτυξη φυλών και άλλων μορφών υδρόβιων φυτών. Η διαδικασία αυτή, που είναι γνωστή ως «ευτροφισμός», οδηγεί με τη σειρά της σε μείωση των επιπέδων οξυγόνου, οπότε απειλείται η επιβίωση των ψαριών που εξαρτώνται από αυτό. Επίσης, καθιστά το νερό ανασφαλές για πόση. Με την εισαγωγή βακτηριδίων και ιών που ενδέχεται να είναι επιβλαβή, οι απορρίψεις αποτελούν επίσης κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου σε νερά τα οποία χρησιμοποιούνται για κολύμβηση ή για οστρακοκαλλιέργεια …..