Υποψήφιοι δικαστές

0

Προκηρύχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης διαγωνισμός για την εισαγωγή 135 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών…