Υπουργική απόφαση για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

0

ΑΠΕ Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2007 Υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό της διαδικασίας σύναψης, περιεχομένου και όρων των συμβάσεων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)», σε εφαρμογή του νόμου 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου στη χώρα, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας …..