Υψηλό το ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας στην Ελλάδα

0

«Ακλόνητη» παραμένει η ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ, και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), ενώ σημαντική «συμβολή» στο πρόβλημα φαίνεται να έχουν συγκεκριμένα κυκλώματα διακίνησης και εκμετάλλευσης παράνομων μεταναστών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το παραεμπόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, στην έκθεση πεπραγμένων της ΕΥΠΕΑ για το 2011, από τις 21.063 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από την υπηρεσία κ