Ζητεί εξηγήσεις για μη ενσωμάτωση οδηγίας

0

«E» 6/6 Αιτιολογημένη γνώμη -τελευταίο στάδιο πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο- έστειλε η Κομισιόν στην Ελλάδα και σε 14 άλλες κοινοτικές χώρες, επειδή δεν έχουν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία την οδηγία τη σχετική με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες …..