Ζητείται μελέτη για τις 7.000 κεραίες των κινητών

0

«E» 16/4 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για καθεμία από τις περίπου 7.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια αλλά και για όσους νέους σταθμούς βάσης τοποθετήσουν οι εταιρείες στο εξής, ορίζει η υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από μερικές ημέρες …..