Ζητούν αναδρομικά 16 ετών

0

Συζητήθηκαν, χθες, στο Μισθοδικείο οι αγωγές 12 συνταξιούχων ανώτατων δικαστικών λειτουργών με τις οποίες διεκδικούν την αύξηση των συντάξεών τους, έντοκα και αναδρομικά από το 1990. Συγκεκριμένα, ζητούν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με τον συνυπολογισμό και της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των 880 ευρώ (300.000 δρχ.) που καταβάλλεται στους εν ενεργεία συναδέλφους τους, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών …..