Ζητούν τα δικαιώματά τους

0

Επιστολή στην πρόεδρο της Βουλής, Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, απέστειλε ο «Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια» (ΣΥΓΑΠΑ), τον οποίο συγκροτούν διαζευγμένοι πατέρες με αφορμή τις επερχόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα. Ζητούν την εναρμόνιση της συνταγματικής νομοθεσίας με τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Ακόμα ζητούν: * Συνταγματική κατοχύρωση του πατρικού ρόλου (άρθρο 21). * Θεσμοθέτηση οικογενειακού δικαστή …..