Παράταση αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα με τροπολογία του υπ. Οικονομικών

0

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”

Με το άρθρο 3 της εν λόγω τροπολογίας παρατείνεται η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/12/2020 για τις άδειες που έχουν εκδοθεί έως και 30/6/2020, ενώ για τις άδειες που εκδίδονται από την 1/7/2020 και εξής, εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.

Τροπολογία – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του υπ. Οικονομικών  Άρθρο 3

“Με την αντικατάσταση της παραγράφου 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Α’248) παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, που έχει άδεια εκδοθείσα έως τις 30 Ιουνίου 2020, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Για άδειες που εκδίδονται από την 1η Ιουλίου 2020 και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.

Η εν λόγω παράταση χορηγείται στο πλαίσιο της ανάγκης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή της αίτησης αναστολής, ανάγκη που ανέκυψε λόγω και της αλλαγής του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής των φορολογουμένων με τις ΔΟΥ, λόγω των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.”

Σχόλια