Μετακόμιση Κτηματολογικού γραφείου Πειραιώς και Νήσων

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση “το Κτηματολογικό γραφείο Πειραιώς και Νήσων πρόκειται να αλλάξει έδρα και θα βρίσκεται στην οδό Φίλωνος 96-98, στον Πειραιά και θα είναι σε διαδικασία μετακόμισης από 09/05/2022 έως 29/05/2022.

Για τον λόγο αυτό η έρευνα στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς δεν θα είναι εφικτή για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. με επόμενη ανακοίνωση. Επίσης ως Υπηρεσία έχουμε αιτηθεί την αναστολή λειτουργίας της για τις ημέρες: 27, 30 και 31/05/2022.”