spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΜετανάστευση εργατικού δυναμικού: βελτίωση των νόμιμων οδών εργασίας στην ΕΕ

Μετανάστευση εργατικού δυναμικού: βελτίωση των νόμιμων οδών εργασίας στην ΕΕ

spot_img
spot_img

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφικές αλλαγές με ραγδαία γήρανση του πληθυσμού και χαμηλά ποσοστά γεννήσεων. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ έως το 2050. Αυτό θα έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες, χαμηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερες δημόσιες δαπάνες.

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, να καλύψει τα κενά δεξιοτήτων και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ρίξτε μια ματιά σε μερικές από τις νομικές οδούς στην αγορά εργασίας της ΕΕ και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσει ορισμένες από αυτές.

Μπλε κάρτα: προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ

Η μπλε κάρτα της ΕΕ είναι μια άδεια εργασίας και διαμονής που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να εργάζονται και να ζουν σε χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πτυχίο ή ισοδύναμο προσόν και προσφορά εργασίας που πληροί ένα κατώτατο όριο μισθού.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από τα τέλη του 2023, ορίζοντας την περίοδο της προσφοράς εργασίας σε τουλάχιστον έξι μήνες και μειώνοντας το όριο μισθού τουλάχιστον στο 100% του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στη χώρα απασχόλησης.

Η Μπλε Κάρτα ισχύει για έως και τέσσερα χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί. Οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να φέρουν μέλη της οικογένειάς τους να ζήσουν μαζί τους στην ΕΕ.

Αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία.

Διαβάστε περισσότερα για τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ και τη μεταρρύθμισή της

Η Ενιαία Άδεια: μια προσωρινή και ειδική άδεια εργασίας για κάθε χώρα

Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ, η Ενιαία Άδεια είναι μια επιλογή. Πρόκειται για μια συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής, η οποία εκδίδεται για έως και δύο χρόνια από τη χώρα της ΕΕ όπου θα εργάζεται και θα διαμένει ο πολίτης εκτός ΕΕ.

Η οδηγία για την ενιαία άδεια του 2011 αναθεωρείται επί του παρόντος. Για να γίνει η ΕΕ μια πιο ελκυστική προοπτική, η ιδέα είναι να μειωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τέσσερις μήνες σε 90 ημέρες. Για τους αιτούντες που έχουν ήδη άδεια ή έχουν επιλεγεί μέσω εταιρικής σχέσης ταλέντων της ΕΕ, η διαδικασία θα μπορούσε να μειωθεί σε 45 ημέρες.

Η άδεια δεν θα συνδέεται πλέον με έναν συγκεκριμένο εργοδότη, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αλλάζουν δουλειά, διευκολύνοντας την αντιστοίχιση εργασίας και μειώνοντας την ευπάθεια του εργαζομένου στην εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ενιαία άδεια ενώ είναι άνεργοι για έως και εννέα μήνες.

Οι βουλευτές πρόκειται να εγκρίνουν τη θέση του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2023. Μετά από αυτό, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις για την τελική μορφή του νόμου με το Συμβούλιο.

Σε ποιους απευθύνεται η Ενιαία Άδεια;

Η αναθεωρημένη Ενιαία Άδεια ισχύει για όλους σχεδόν τους εργαζόμενους εκτός ΕΕ και τις οικογένειές τους, τους φοιτητές με εργασία, τους εποχικούς εργαζόμενους και τους πρόσφυγες. Ωστόσο, άτομα που περιμένουν να διεκπεραιωθεί ένα αίτημα ασύλου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την Ενιαία Άδεια. Επιπλέον δεν καλύπτει κανέναν που είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ

Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ επιτρέπει σε άτομα εκτός ΕΕ να παραμείνουν και να εργαστούν στην ΕΕ για αόριστο χρονικό διάστημα. Εισήχθη το 2003 ως μέσο προώθησης της νόμιμης μετανάστευσης και ενσωμάτωσης πολιτών εκτός ΕΕ. Μόλις χορηγηθεί το καθεστώς, ο εμπλεκόμενος εργαζόμενος μπορεί να μετακινηθεί και να εργαστεί ελεύθερα εντός της ΕΕ.

Αυτοί οι κανόνες επίσης αναθεωρούνται. Το Κοινοβούλιο θέλει να μειώσει την απαίτηση διαμονής που είναι απαραίτητη για να πληροί τις προϋποθέσεις από πέντε χρόνια σε τρία, όπως προτείνει η Επιτροπή, και να συμπεριλάβει τους πρόσφυγες και άλλες ομάδες που αντιμετωπίζουν εμπόδια. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες της ΕΕ σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές παροχές.

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος θα αποκτήσουν αυτόματα το ίδιο καθεστώς, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής τους.

Ποιος δεν είναι επιλέξιμος για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ;

Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ δεν ισχύει για πολίτες τρίτων χωρών που:

  • σπουδάζουν ή παρακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση
  • έχουν εκκρεμή αίτηση για προσωρινή ή διεθνή προστασία
  • διαμένουν εντός της ΕΕ μόνο για προσωρινούς λόγους ως οικιακοί βοηθοί, ως εργαζόμενοι που αποσπώνται από πάροχο υπηρεσιών για σκοπούς διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως διασυνοριακός πάροχος υπηρεσιών.

Αναγνώριση των προσόντων των μεταναστών

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης κανόνες της ΕΕ που να αναγνωρίζουν τα προσόντα των μεταναστών εργαζομένων. Θέλουν να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και οι δεξιότητες και οι ικανότητες που έχει αποκτήσει ένας πολίτης εκτός ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζονται οι πολίτες της ΕΕ. Εναπόκειται στις επιμέρους χώρες της ΕΕ να αποφασίσουν για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν εκτός ΕΕ.

Το 2019, περίπου το 48% των μεταναστών υψηλής ειδίκευσης εργάζονταν σε θέσεις εργασίας χαμηλής ή μέσης ειδίκευσης, σε σύγκριση με μόλις 20% των πολιτών της ΕΕ. Η πιο κοινή μορφή απασχόλησης είναι η καθαρίστρια ή η οικιακή βοηθός, ενώ το 62% των εταιρειών προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 43% των κατασκευαστικών εταιρειών αναφέρουν έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν από τους μετανάστες να μιλούν τη γλώσσα τους σε άριστο επίπεδο πριν χορηγήσουν μακροχρόνια διαμονή, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν μαθήματα.

spot_img

Lawjobs