Μνημόνιο Συνεργασίας Επιτροπής Ανταγωνισμού – Πανεπιστημίου Αιγαίου

0

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Καθηγητή κ. Ιωάννη Λιανό και την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη για την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. 

Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού χώρου και εφαρμογής για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών (citizens science) στην παρακολούθηση της λειτουργίας των σχετικών αγορών. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πληθυσμών και ιδιαίτερα των φοιτητών και ερευνητών σε θέματα υγιούς ανταγωνισμού.

Η ομάδα θα εργαστεί, μεταξύ άλλων, για την επέκταση της πλατφόρμας HCC Economic Intelligence της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στην επεξεργασία στοιχείων από τις τιμές που εφαρμόζονται στις ακτοπλοϊκές και στις πορθμειακές διασυνδέσεις στην ελληνική επικράτεια δημιουργώντας μία βάση δεδομένων και ειδικών αλγόριθμων επεξεργασίας δεδομένων (data analytics) σε real time, η οποία επίσης θα στηρίζεται σε μία εφαρμογή (app) που θα αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την οποία θα τροφοδοτούν με τιμοληψία οι πολίτες και καταναλωτές με σκοπό επίσης να επιτευχθεί και η συνειδητοποίηση των πολιτών έναντι αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών (competition advocacy).

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 8.1.2021 η συντονίστρια των ενεργειών καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της συνεργασίας και στην οποία αποφασίστηκαν οι κοινές δράσεις για το 2021, ενώ επίσης αντάλλαξε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας.

Σχόλια