spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsN.4557/2018: Ο νέος Κανονισμός - Οι επιπτώσεις σε Νομικούς, Λογιστές, Συμβολαιογράφους και...

N.4557/2018: Ο νέος Κανονισμός – Οι επιπτώσεις σε Νομικούς, Λογιστές, Συμβολαιογράφους και λοιπούς υπόχρεους

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ο  Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε στις 15/03/2023, στην αίθουσα που με ευγένεια παραχώρησε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, την εκδήλωση με θέμα «Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος – Ο νέος Κανονισμός. Οι επιπτώσεις σε Λογιστές, Νομικούς, Συμβολαιογράφους και λοιπούς υπόχρεους, πολίτες και επιχειρήσεις» με συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Σταύρο Μονεμβασιώτη και τη συμμετοχή των εκπροσώπων :

 • Μιχάλης Πόλυγγερ, Πρόεδρος Λ.Σ.Α.( Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών) και στέλεχος Ο.Ε.Ε.
 • Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Α.
 • Θωμάς Παπαλιάγκας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος ΕΒΕΝ
 • Γιώργος Ρούσκας, Πρόεδρος Συμβολ. Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου
 • Ειρήνη Παπαδοπούλου, Audit Partner, Risk Management Director ΣΟΛ

Οι εκπρόσωποι των Φορέων των Κλάδων, αφού συζήτησαν από κοινού τα προβλήματα και τις επιπτώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονιστικού Πλαισίου, αλλά και τις συγκρούσεις καθηκόντων των επαγγελματιών των Κλάδων, κατέληξαν ομόφωνα στα κάτωθι σημεία που χρειάζεται να αναδειχθούν και επιλυθούν, με στόχο τη δυνατότητα ομαλής εφαρμογής των διατάξεων:

 • Η ανάγκη να γίνουν σεβαστά τα Επαγγελματικά Απόρρητα των Κλάδων, διότι προσκρούουν σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, στους Κώδικες Δεοντολογίας των Κλάδων αλλά και στη φύση των λειτουργημάτων του Δικηγόρου, του Συμβολαιογράφου, του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη οριοθέτησης, ύπαρξης μέτρου, μεταξύ του απορρήτου και του καθήκοντος αναφοράς των ύποπτων κινήσεων.
 • Η ανάγκη Συντονισμού και Συνεργασίας των Εποπτικών Αρχών με σκοπό:
 • Τη διαμόρφωση ενός Ενιαίου Κανονισμού εφαρμογής του νόμου, που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγελματικού κλάδου.
 • Την ιεράρχηση της ταυτοποίησης των πελατών με βάση την πορεία της διαδρομής που ακολουθεί το μαύρο χρήμα (π.χ. πρώτο φίλτρο ελέγχου από τις τράπεζες).
 • Τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ υπόχρεων προσώπων του ίδιου ή διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων ως προς τη λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας, μέσω ειδικού αδιάβλητου ηλεκτρονικού διαύλου.
 • Τη δυνατότητα εξακρίβωσης, επαλήθευσης και τεκμηρίωσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων μέσω e-gov, με συναίνεση του πελάτη-φυσικού προσώπου.
 • Η δημιουργία ενός «κεντρικού εργαλείου», π.χ. μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα αναρτώνται στοιχεία από τα νομικά πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο και θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της Πολιτείας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι.
 • Καμπάνια ενημέρωσης από την πλευρά της Πολιτείας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα νέα δεδομένα που εισάγει στις συναλλαγές τους ο Νόμος 4557/2018 και την αυξημένη ευθύνη που αποδίδει στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από απόπειρες ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος.
 • Στήριξη των επιμέρους κλαδικών Φορέων και Ενώσεων μέσω ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση των μελών τους στη χρήση του νέου εργαλείου, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση του νόμου και του κώδικα εφαρμογής του.
 • Επιπλέον, κίνητρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λογιστικών, συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, κ.λπ. γραφείων και προγραμματισμός ετήσιων κύκλων σεμιναρίων που θα ενημερώνουν τους επαγγελματίες για τυχόν διορθώσεις, αλλαγές ή προσθήκες στον Ενιαίο Κώδικα, απονέμοντας και σχετική πιστοποίηση από τους οικείους επαγγελματικούς Φορείς.

spot_img

Lawjobs