Σχόλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Υπ. Γραμματείας ΔΔ επί του Α162 – Ν. 4764/2020

0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                                                ΑΘΗΝΑ, 29/12/2020
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87
Τ.Κ. 11524 ΑΘΗΝΑ
Email: peygdd@yahoo.gr

Με το άρθρο 162 του ν. 4764/23-12-2020 (φεκ. 256 Α΄), προβλέπεται  ουσιαστικά  η μη  εφαρμογή των άρθρων 75-77 του ν. 4635/2019 (φεκ. 167 Α΄)  «ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών  εγγράφων, ψηφιακός διοικητικός φάκελος στο ΣτΕ   και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια» από 1/1/2021.   Θέτει δε ως προϋπόθεση εφαρμογής την κατάλληλη τεχνική υποδομή του ΟΣΔΔΥ  ΔΔ, καθώς και την εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων,  οι  οποίες θα διαπιστώνονται με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης μετά από πρόταση του Προέδρου του ΣτΕ ή του Γενικού Επιτρόπου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων  αντίστοιχα.

Από την αιτιολογική έκθεση προβλέπεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της πλήρους ηλεκτρονικής εφαρμογής  του ΟΣΔΔΥ ΔΔ2 να πραγματοποιηθεί  το έτος 2023. Το μεγάλο θέμα που ανακύπτει είναι ότι, ενώ υπάρχει και γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,  δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του ν. 4635/2019.

Με την υφιστάμενη  τεχνική υποδομή στα Διοικητικά Δικαστήρια μπορούν να  κατατίθενται  ηλεκτρονικά  τα δικόγραφα, όμως μόνο ένα 20% περίπου από το σύνολο των δικογράφων  έχει  κατατεθεί ηλεκτρονικά, καθόσον οι δικηγόροι δεν έχουν πιστοποιηθεί μέσω των οικείων δικηγορικών συλλόγων τους. Επίσης το σύστημα δεν επιστρέφει το αποδεικτικό κατάθεσης με αποτέλεσμα ένα δικόγραφο να κατατίθεται αρκετές φορές, με ό,τι    αυτό συνεπάγεται.

Η προϋπόθεση της εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων  πρέπει να ξεκινήσει  άμεσα και εδώ να αναφέρουμε κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει  στους αρμόδιους  φορείς, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν δυνατότητα επιμόρφωσης μέσω των προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ.

Επισημαίνουμε επίσης τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, αφού ακόμα και η πλήρωση των θέσεων κατηγορίας ΠΕ&ΤΕ πληροφορικής από τον διαγωνισμό 2Κ/2017, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Για το Δ.Σ