Νομική Σχ. ΑΠΘ: Διαγωνισμός εικονικής δίκης – European Human Rights Moot Court Competition

0

Η Σχολή μας θα συμμετάσχει στον 9ο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης στα αγγλικά:  European Human Rights Moot Court Competition, που διοργανώνεται από το διεθνές τμήμα της European Law Students Association (ELSA International) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορούν να ληφθούν στο σύνδεσμο: https://ehrmcc.elsa.org και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΔΔΑ: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=events/mootcourt&c=.

Η ομάδα της Σχολής θα αποτελείται από δύο έως τέσσερα μέλη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής (μέχρι την 1.11.2020).

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της Σχολής παρακαλούνται όπως το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 2/10/2020 στη Γραμματεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών (γραφείο 406, κα Αλεξία Παπάζη) ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: alpapazi@law.auth.gr. Μαζί με τη δήλωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρουν α) το πρόγραμμα (προπτυχιακό / μεταπτυχιακό) που παρακολουθούν και το έτος σπουδών, β) τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει  επιτυχώς, το αντικείμενο των οποίων περιλαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και γ) το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Μετά τη λήψη των  δηλώσεων ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί ο τρόπος επιλογής.

Η συμμετοχή στην ομάδα της Σχολής θα απαιτήσει αυξημένη διαθεσιμότητα των φοιτητών για τη σύνταξη των γραπτών υπομνημάτων και την υποβολή τους μέχρι την 13.12.2020 και για την προετοιμασία της συμμετοχής στον προφορικό προκριματικό γύρο (το Φεβρουάριο – Μάρτιο 2021).  Στον τελικό γύρο, που προβλέπεται, καταρχήν, να διεξαχθεί στο ΕΔΔΑ στο Στρασβούργο το Μάιο του 2021, θα προκριθούν 18 ομάδες (από τις 160 που συμμετέχουν ετησίως, κατά μέσο όρο, στο διαγωνισμό) με κριτήριο τη βαθμολογία των γραπτών υπομνημάτων και την επίδοση στον προφορικό γύρο, που έχουν ίση βαρύτητα. Στόχος της Σχολής είναι η ομάδα που θα συμμετάσχει να προκριθεί στον τελικό γύρο.

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών θα καλύψει τα έξοδα εγγραφής στο διαγωνισμό. Εφόσον η ομάδα της Σχολής προκριθεί στον τελικό γύρο, θα ισχύσουν οι αποφάσεις της Σχολής για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής. Για τη συμμετοχή στον προκριματικό γύρο, εφόσον ο γύρος διεξαχθεί δια ζώσης στο εξωτερικό και ανάλογα με το επίπεδο προετοιμασίας της ομάδας, θα καταβληθεί προσπάθεια για την κάλυψη μέρους των εξόδων μέσω χορηγιών.