Νομική Σχ. ΑΠΘ: δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα από το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας

0

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και δωρεάν μαθήματα Γερμανικών επιπέδου Α1, για το εαρινό εξάμηνο 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία και το σχετικό πληροφοριακό υλικό (pdf), που επισυνάπτεται.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2021. Τα μαθήματα προς επιλογή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.uni-giessen.de/international-pages/vip, ενώ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα  https://giessen.moveon4.de/locallogin/54f00f31140ba00160000000/eng#. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο του 2021

Σχόλια