Νομική Σχ. ΑΠΘ: Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές τη Γαλλία

0

Στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας στην ΕΕ, το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών “France Excellence Europa” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Η υποτροφία χορηγείται για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, διάρκειας 12 (Μ2) ή 24 (Μ1) μηνών στους τομείς:

– Πολιτισμός και κληρονομιά

– Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

– Γαλλική γλώσσα και πολιτισμός, ξένες γλώσσες και πολιτισμοί, ευρωπαϊκές σπουδές

Πολιτικές και νομικές επιστήμες

– Υγεία

– Περιβαλλοντικές επιστήμες

– Ψηφιακές τεχνολογίες

Επιτρέπεται η εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Πολυτεχνικής ή Οικονομικής Σχολής, εφόσον ο κλάδος των σπουδών είναι εντός των ανωτέρων τομέων και η φοίτηση δεν ξεπερνά τους 24 μήνες.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας έως 26 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της φοίτησης, η οποία δύναται να εκκινήσει μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι/-ες όσοι και όσες έχουν διπλή (και γαλλική) υποκοότητα, κατέχουν τίτλο σπουδών ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γαλλίας.

Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λήψη οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας της Γαλλικής κυβέρνησης (οποιουδήποτε Υπουργείου), του προγράμματος Erasmus+ ή της Agence Universitaire de Francophonie (AUF)

Η υποτροφία προσφέρει εξαμηνιαίο επίδομα ύψους 6.850 ευρώ, επίδομα πρώτης εγκατάστασης ύψους 1.700 ευρώ, και άλλα ευεργετήματα και απαλλαγές

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 15 Μαρτίου 2022 στη διεύθυνση: fee.grece@campusfrance.org

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται επιστολή αποδοχής σε Master 1 ή Master 2 σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ή, εάν δεν την έχετε ακόμη στην κατοχή σας κατά την αποστολή της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει το όνομα του Ιδρύματος και το πρόγραμμα που προβλέπεται να παρακολουθήσετε κατά το έτος 2022-23. Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος στα ελληνικά, εδώ

Αναλυτικά οι όροι της προκήρυξηςεδώ

Για τα κριτήρια/μόρια επιλεξιμότητας, δείτε εδώ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του Campus France στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών κα Patricia Savary στο email: psavary@ifg.gr