Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης στο Αεροπορικό Δίκαιο

0

Καλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης για το Αεροπορικό Δίκαιο («Leiden Sarin International Air Law Moot Court »)  να αποστείλουν: α) μια απλή αίτηση β) σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) και γ) βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Κυριακόπουλου: yokygr@law.uoa.gr, έως και την Τετάρτη 17  Ιουνίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: α) να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (πλην, προφανώς, των πρωτοετών φοιτητών), β) να έχουν άρτια γνώση της αγγλικής (και -ει δυνατόν- της γαλλικής) γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και γ) να έχουν έντονο ενδιαφέρον για το δημόσιο διεθνές δίκαιο και το αεροπορικό δίκαιο/δίκαιο εναέριου χώρου.

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα λάβει χώρα το Μάϊο του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-of-air-space-law/international-air-law-moot-court-competition

Σχόλια