Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης από 1/6

0

Με την από 27-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζεται η επαναλειτουργία των Bιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, από την Δευτέρα 1-6-2020 (βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και τις σχετικές εγκυκλίους περί τήρησης όλων των μέτρων προστασίας από τον COVID-19).

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής επαναλειτουργεί για τα μέλη της Νομικής Σχολής, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ και επιστροφής συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από 01/06/2020: 08:30-16:00.

Η είσοδος στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από Σόλωνος 104 και η έξοδος ΜΟΝΟ από Μαυρομιχάλη 17-19.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι χρήστες επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
Οι χρήστες υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Η Βιβλιοθήκη λαμβάνει τα αιτήματα και η εξυπηρέτηση γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής του αιτήματος.
Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις (για δανεισμό ή επιστροφή) απαιτεί την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή της κάρτας Βιβλιοθήκης.
Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο χώρο που έχει καθοριστεί ως προσβάσιμος στο κοινό είναι 15 λεπτά.
Κατά το διάστημα παραμονής ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού και οι ειδικές σημάνσεις
Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.
Η επίσκεψη των χρηστών στα βιβλιοστάσια (συλλογές), η χρήση του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης καθώς και η χρήση των αναγνωστηρίων δεν επιτρέπονται.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

  1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Αναλυτικές οδηγίες για την αναζήτηση στον OPAC είναι διαθέσιμες εδώ.

  2. Οι χρήστες καταγράφουν το αίτημα δανεισμού τους εδώ.

  3. Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει απαντητικό email σχετικά με την ακριβή ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις της για την παραλαβή των βιβλίων.

  4. Η παραλαβή των βιβλίων γίνεται από το γραφείο εξυπηρέτησης του ισογείου.

  5. Η επιστροφή των βιβλίων γίνεται την προκαθορισμένη ημερομηνία, στο γραφείο εξυπηρέτησης του πρώτου ορόφου, χωρίς προγενέστερο ραντεβού και κατά τις ώρες 08:30-15:30.

Έκαστος χρήστης δύναται να δανειστεί έως 3 βιβλία τη φορά.
Ο χρόνος προσέλευσης τηρείται υποχρεωτικά για λόγους αποφυγής συνωστισμού και ταχύτερης εξυπηρέτησης.
Δίδονται δυνατότητες ημερήσιου δανεισμού για τους προπτυχιακούς φοιτητές και ημερήσιου ή τριήμερου δανεισμού για τα λοιπά μέλη της Νομικής Σχολής (παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων από τις 08:30-15:30).
Τα βιβλία που επιστρέφουν από δανεισμό μπαίνουν υποχρεωτικά σε ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ και στη συνέχεια διατίθενται ξανά προς δανεισμό.
Το υλικό που χαρακτηρίζεται ως πληροφοριακό, σπάνιο καθώς και οι περιοδικές εκδόσεις δεν δανείζονται.
Για τα βιβλία που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» υπάρχει μόνο η δυνατότητα της ιδιωτικής αναπαραγωγής σύντομου αποσπάσματος, εντός της Βιβλιοθήκης, για εκπαιδευτική χρήση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΠΙ, με ιδία μέσα (π.χ. κινητό, tablet ή φωτογραφική μηχανή) και με γάντια μιας χρήσης που θα χορηγούνται από τη Βιβλιοθήκη.

Δίδεται δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής σελίδων ΜΟΝΟ άρθρων περιοδικών της συλλογής. κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος του χρήστη στο email: nomiki@lib.uoa.gr.

Δίδεται δυνατότητα διαδανεισμού και παραγγελίας άρθρων από Βιβλιοθήκες άλλων Ιδρυμάτων ή παραρτημάτων (ΑΠΘ και ΔΠΘ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΣ

Η εξυπηρέτηση των αιτημάτων του Ευδόξου γίνεται από το γραφείο εξυπηρέτησης του πρώτου ορόφου, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι χρήστες δύνανται να αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στο email της Βιβλιοθήκης nomiki@lib.uoa.gr, αναγράφοντας και στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου Σχολής ή Κάρτας Βιβλιοθήκης).

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης απαντά στα μηνύματα κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι χρήστες δύνανται να επικοινωνούν με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30 έως και τις 16:00 στα τηλέφωνα 2103688065, 2103688067, ή μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook και Instagram) αλλά και της υπηρεσίας live chat (ρώτησε το βιβλιοθηκονόμο).

Αιτήματα εξυπηρέτησης χρηστών που δεν είναι μέλη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ θα ικανοποιούνται μετά τις 18/6/2020. Θα προηγείται πάντοτε αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στη Βιβλιοθήκη.